Algemene voorwaarden en huisregels

Om je massage/behandeling zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik deze algemene voorwaarden en huisregels. Als je een afspraak maakt bij Massagepraktijk Sylvia Agterberg ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord bent

Je (persoons)gegevens

 • Voor het bijhouden van mijn administratie vraag ik bij het maken van een afspraak naar je volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ik archiveer deze en zal deze slechts voor administratieve doeleinden gebruiken en onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekken. Zolang je cliënt bent bewaar ik je gegevens en houd deze actueel op jouw aangeven; als je 12 maanden niet meer bent geweest zal ik de gegevens verwijderen.
 • Voorafgaand aan de eerste behandeling houd ik een kennismakingsgesprek, desgewenst in aanwezigheid van een begeleider. Eventueel maak ik hiervan aantekeningen die ik veilig bewaar bij je gegevens om je, bijvoorbeeld gedurende een langere behandelperiode, goed van dienst te kunnen zijn. Jijzelf, danwel je ouder of voogd indien minderjarig, bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die tijdens dit gesprek aan mij gegeven wordt. Op basis hiervan kan ik de massage/behandeling op een effectieve en ook verantwoorde en veilige manier geven. Bij volgende massages/behandelingen verwacht ik dat je mij op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen in je situatie.
 • Ik stel geen medische diagnose. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en zal ik je adviseren een (huis)arts te consulteren.
 • Bij koorts en/of griep mag ik je niet masseren. Bij acute klachten zoals bijvoorbeeld blessures, hoge bloeddruk en ziekte is het raadzaam advies te vragen aan je (huis)arts voordat je een (vervolg) afspraak maakt.

Afspraken maken, verzetten of annuleren

 • Afspraken maken kan telefonisch, per e-mail, WhatsApp of een Facebook privébericht. Een afspraak zal door mij worden bevestigd.
 • Je kunt een afspraak kosteloos annuleren of verzetten tot 24 uur voor jouw afspraak. Als je je afspraak binnen 24 uur annuleert of niet verschijnt ben ik genoodzaakt om kosten in rekening te brengen; op het moment dat je een afspraak maakt blokkeer ik dit tijdstip voor jou in de agenda en bij niet tijdige afzegging kan ik niemand anders meer boeken op dat tijdstip. Indien je binnen 24 uur voor de afspraak afzegt kan ik de helft van de volledige behandelprijs in rekening brengen. Als je niet verschijnt, is mijn tijd weg en in dat geval kan ik de volledige behandelprijs in rekening brengen.

Kosten massage/behandeling en betaling

 • De prijs van jouw behandeling/massage staat in mijn prijslijst op deze website en op de geldige papieren prijslijst in mijn praktijk. Eventueel maatwerk wordt bij reservering of direct voorafgaand aan jouw massage/behandeling afgesproken.
 • Betaling à contant dient direct na de massage/behandeling te worden voldaan.

Kadobonnen

 • Kadobonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 • Bij verlies of verjaring van (een) cadeaubon(nen) vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Het reproduceren van cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Massagepraktijk Sylvia Agterberg.

Huisregels

 • Massagepraktijk Sylvia Agterberg is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van jouw persoonlijke bezittingen die je bij je hebt.
 • In de volgende situaties zal ik een cliënt direct verzoeken mijn praktijk te verlaten en waarbij de kosten voor de afgesproken behandeling direct en volledig dienen te worden voldaan:
  • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van mijn aanbod. Cliënten die hier wel op inspelen zullen meteen worden verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
  • Ik zal een cliënt weigeren te behandelen indien deze onder invloed is van geestverruimende middelen, omwille van het dan niet tot zijn recht komen van mijn behandeling en vanwege de veiligheid.
  • Bij ongepast gedrag, dit naar mijn oordeel, of het niet naleven van deze huisregels zal ik een cliënt ook direct verzoeken mijn praktijk te verlaten. Ik kan een dergelijke cliënt ook voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Massagepraktijk Sylvia Agterberg niet aansprakelijk zal stellen voor ongewenste bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan je gegeven is.

Sylvia Agterberg-van Drenth, Maarssen, januari 2019.